Darowizna

O ile Państwo zechcą mi pomagać, przesyłam dane do mojego subkonta

Pieniądze z tego indywidualnego subkonta są zwracane podopiecznemu wyłącznie po przedstawieniu faktur dokumentujących celowość ich wydania (rachunki za rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego np. wózka, materiałów medycznych, dojazdów do kliniki, szpitali).

Dzięki uprzejmości Fundacji AVALON której jestem też podopiecznym, wszelkie darowizny na rehabilitacje, leczenie i sprzęt rehabilitacyjny można wpłacać na konto:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Michała Kajki 80/82 lok. 1

04-620 Warszawa

BGŻ BNP Paribas SA

nr. konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

wpisz koniecznie tytuł wpłaty: GAWRYSIAK, 4897

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Niestety podopieczni, na własną rękę szukają darczyńców. Fundacja udostępnia jedynie subkonto.

  • POMAGAJ ZA DARMO

    Idea Fair Play

  • WPŁAĆ PRZEZ PAYU

  • WYŚLIJ SMS

  • POMAGANIE PRZEZ KUPOWANIE

  • MÓJ PROFIL W FUNDACJI